Pitäisikö opetuksessa painottaa historiallista ymmärrystä?

Historiantajun merkitys on taas korostunut. Eräänä keinona torjua netin kautta käytävää hybridisotaa on esitetty nimenomaan kansan opettamista ajattel

Read More

Koulu siivittää lapsen tietä nuoreksi aikuiseksi – askel askeleelta kohti tulevaisuutta

Koulu on osa jokaisen suomalaisen lapsuutta ja nuoruutta – vähintään 16 vuoden ikään saakka. Koulutaipaleen aikana esikouluikäinen, vaahtosammuttimen kokoinen natiainen kasvaa siis angstisten teinivuosien kautta tasapainoiseksi ja sivistyneeksi aikuiseksi. Miten tämä prosessi siis etenee vaihe vaiheelta? 1 Ensimmäinen oikea koulu . Miten käykään tavaus ja aakkoset? Päiväkoti ja uhmaikä jäävät taakse, kun naperon elämässä koittaa […]

Read More

Sankarillisten sotien korostaminen jäänyt pois

Historiakuva välittyy entistä enemmän koulujen ja viestimien välityksellä. Aikaisemmat sukupolvet saivat paljon tietoa isovanhemmiltaan, joista monet

Read More

Laajasta yleissivistyksestä kohti ammatillista pätevyyttä

Akateeminen koulutus merkitsi aikaisemmin monille väylää avartaa maailmankatsomustaan. Alhaisemman koulutustaustan omaavien vanhempien lapset eivät sa

Read More

Naisistuminen muuttanut yliopistoja

Selkeä muutos yliopistojen arjessa on ollut se, että naiset ovat rynnineet joukolla yliopistojen käytäville. Tällä on monia seurauksia ja käytännön as

Read More

Onko historiasta olemassa suurta kertomusta?

Kylmä sota päättyi 1990-luvun alkuun tultaessa ja yleisesti julistettiin, että samalla historia päättyi liberaalin demokratian voittoon. 1990-luvulla

Read More

Tuleeko historian opetuksen muokata maailmaa?

Elämme sellaisessa ajassa, että erityisesti historiantutkimus ja sen pohjalle rakentuva opetus on alettu näkemään enemmänkin narratiivien luomisena. V

Read More

Opiskelijavaihto yksilön ja yhteiskuntien kannalta

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin merkitsi sitä, että opiskelijavaihtoa alettiin lisätä eri Euroopan Unionin maiden kesken. Tällä on poliittinen ul

Read More

Englannin perinne vaihto-ohjelmien maana

Cecil Rhodes testamenttasi varojaan ilmeisenä pyrkimyksenä vahvistaa brittiläistä imperiumia. Osa varoista suuntautui opiskelijavaihto-ohjelmaan. Ns.

Read More

Yliopistot muuttuneet instituutioiksi

Länsimaisen yliopistoperinteen juurena on ollut muodostaa idyllinen paikka, jonne oli koottu joukko oppineita. Melkeinpä voisi kutsua luostarimaisesta

Read More