Naisistuminen muuttanut yliopistoja

Selkeä muutos yliopistojen arjessa on ollut se, että naiset ovat rynnineet joukolla yliopistojen käytäville. Tällä on monia seurauksia ja käytännön as

Read More

Onko historiasta olemassa suurta kertomusta?

Kylmä sota päättyi 1990-luvun alkuun tultaessa ja yleisesti julistettiin, että samalla historia päättyi liberaalin demokratian voittoon. 1990-luvulla

Read More

Tuleeko historian opetuksen muokata maailmaa?

Elämme sellaisessa ajassa, että erityisesti historiantutkimus ja sen pohjalle rakentuva opetus on alettu näkemään enemmänkin narratiivien luomisena. V

Read More

Opiskelijavaihto yksilön ja yhteiskuntien kannalta

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin merkitsi sitä, että opiskelijavaihtoa alettiin lisätä eri Euroopan Unionin maiden kesken. Tällä on poliittinen ul

Read More

Englannin perinne vaihto-ohjelmien maana

Cecil Rhodes testamenttasi varojaan ilmeisenä pyrkimyksenä vahvistaa brittiläistä imperiumia. Osa varoista suuntautui opiskelijavaihto-ohjelmaan. Ns.

Read More

Yliopistot muuttuneet instituutioiksi

Länsimaisen yliopistoperinteen juurena on ollut muodostaa idyllinen paikka, jonne oli koottu joukko oppineita. Melkeinpä voisi kutsua luostarimaisesta

Read More