Englannin perinne vaihto-ohjelmien maana

Cecil Rhodes testamenttasi varojaan ilmeisenä pyrkimyksenä vahvistaa brittiläistä imperiumia. Osa varoista suuntautui opiskelijavaihto-ohjelmaan. Ns. Rhodes-stipendejä on jaettu lahjakkaille oppilaille mm. Yhdysvalloissa. Stipendin turvin Oxfordiin tuli vuodeksi vaihtoon myös sittemmin presidentiksi USA:ssa kohonnut Bill Clinton.

Englanti saa oppilaitoksiinsa korkeatasoista oppilasainesta. Lisäksi maan parhaat yliopistot ottavat vastaan potentiaalisia tulevaisuuden vaikuttajia eri puolilta maailmaa. Englannin opiskelijavaihdossa on aikoinaan ollut selviä pyrkimyksiä yhdistää imperialistista valtakuntaa.

YHdysvallat omaksui samanlaisen opiskelijoiden vaihto-ohjelman. On muistettava, että Fullbright oli itse Rhodes stipendiaattina Englannissa. Ei siis ole vaikea päätellä mistähän sai ideansa. Aika tuli otolliseksi toisen maailmansodan jälkeen jolloin USA:sta tuli maailmanvalta.

Englannin lähteminen ulos EU:sta asettaa omat haasteensa jatkossa. Vaikka Englanti saattaa menettää monia pankkeja ja yritysten pääkonttoreita brexitin myötä, ei maan huippuyliopistojen vetovoima häviä minnekään. Toisaalta kunniakkaan perinteen vuoksi opiskelemaan tulijoita Englantiin riittää, vaikka USA:n onkin ollut houkutteleva maa opiskella myös. Siellä on mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen työllistyä paremmin. Englannista palaavat pääsevät usein hyviin asemiin kotimaissaan. Tänä päivänä monet ovat valmita maksamaan opiskeluista ja siksi ilmaisia opiskelupaikkoja annetaan enää harvoille ja valituilla.

Englannissa nostettiin omia yliopistomaksuja joitakin vuosia sitten. Brexitin jälkeen. EU maiden kansalaiset eivät välttämättä saa enää brittien hinnoilla opiskella ja siksi EU:sta sinne pyrkivien määrät saattavat laskea. Viimeiste tietojen mukaan hakijamäärät EU-maista ovat kasvaneet. Onko kyse sitten viime hetken pyrkimyksestä päästä sisään ennen brexitin astumista voimaan?

corporate-x