Uskonto nähdään historiallisena jäänteenä

Joitakin satoja vuosia sitten saattoi mahtava hallitsija jopa Euroopan mantereella yht’äkkiä haltioitua Jumalan suuruuden edessä. Hän saattoi mennä me

Read More

Sankarillisten sotien korostaminen jäänyt pois

Historiakuva välittyy entistä enemmän koulujen ja viestimien välityksellä. Aikaisemmat sukupolvet saivat paljon tietoa isovanhemmiltaan, joista monet

Read More

Laajasta yleissivistyksestä kohti ammatillista pätevyyttä

Akateeminen koulutus merkitsi aikaisemmin monille väylää avartaa maailmankatsomustaan. Alhaisemman koulutustaustan omaavien vanhempien lapset eivät sa

Read More

Naisistuminen muuttanut yliopistoja

Selkeä muutos yliopistojen arjessa on ollut se, että naiset ovat rynnineet joukolla yliopistojen käytäville. Tällä on monia seurauksia ja käytännön as

Read More

Yliopistot muuttuneet instituutioiksi

Länsimaisen yliopistoperinteen juurena on ollut muodostaa idyllinen paikka, jonne oli koottu joukko oppineita. Melkeinpä voisi kutsua luostarimaisesta

Read More
corporate-x