Digitalisaatio kouluissa

Digitalisaatio valtaa alaa kouluissa ja yhä useammilla oppitunneilla nähdään kasvavissa määrin tabletteja, tietokoneita ja älypuhelimia. Tietotekniikan hyödyntäminen eri oppiaineissa onkin vahvasti osa nykyistä opetussunnitelmaa. Yritys- ja työmaailmassa tietotekniikka on keskeisessä asemassa ja tiedonhaku sekä tallennus tehdään tietotekniikkaa hyödyntäen. Tästä syystä myös oppilaiden on syytä omaksua tietoteknisiä taitoja jo koulunpenkiltä lähtien. Suurimmalla osalla oppilaista onkin jo koulussa mukanaan oma MacBook tai muu kannettava tietokone.

Työelämän muutokset näkyvät myös kouluissa

Työelämä on muuttunut nopeaa tahtia ja digitaaliset sekä tietotekniset taidot ovat tässä muutoksessa avainasemassa. Kun työelämä ja laajalti koko yhteiskuntamme muuttuu, on myös koulujen muututtava tämän mukana. Digitalisaation ottaminen osaksi opetusta vastaa tähän haasteeseen. Erityisesti medialukutaito sekä tiedonhakutaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä nykymaailmassa ja digitalisaation integroiminen opetukseen onkin oiva tapa harjoittaa näitä niin kutsuttuja ”21. vuosisadan taitoja”. Oppilaiden on opittava jo nuorella iällä omaksumaan tietotekniikka osaksi oppimista, sillä työelämässä ilman sitä enää harvemmin pärjää.

Nykyään kuullaan puhuttavan paljon 21. vuosisadan taidoista, jotka nousevat yhä tärkeämpään asemaan myös nykyisessä koulu- sekä työmaailmassa. Näillä taidoilla tarkoitetaan sellaisia taitoja kuin yhteistyökykyä, tiedon jakamista, medialukutaitoa sekä tietysti kykyä käyttää tietotekniikkaa. Näiden taitojen kehittymisen vuoksi myös digitaalisten oppimisympäristöjen laajentaminen kouluihin on tärkeää. Nämä taidot kun ovat erityisen tärkeitä nykyisessä työelämässä ja niiden omaksuminen tulisi aloittaa hyvissä ajoin jo koulussa.

Digitalisaatio tasa-arvoa lisäävänä tekijänä

Digitaalisten laitteiden käytössä on kuitenkin myös paljon eroavaisuuksia koulujen välillä. Jotkin koulut ovat omaksuneet vahvasti tabletit, tietokoneet ja muut välineet osaksi opetusta. Joissakin kouluissa taas suositaan edelleen perinteisiä menetelmiä kuten vihkoja ja käsintehtyjä muistiinpanoja sekä kirjoja. Tämä on osiltaan herättänyt huolta myös tasa-arvon toteutumisesta koulujen välillä. Toisaalta taas, jos kaikilla oppilailla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa oppimisessa riippumatta siitä, missä he saavat koulutuksensa, voi digitalisaatiolla hyvinkin olla tasa-arvoa vahvasti lisäävä vaikutus. Uudella opetussunnitelmalla pyritäänkin kuromaan umpeen digitalisaation eroavaisuuksia eri koulujen välillä.

Suomen koulutusjärjstelmä maailman kärjessä

Digitalisaation ja tietoteknisten laitteiden vallatessa kouluja on kuitenkin syytä muistaa, että tietotekniikan tulisi olla vain väline, jolla opetusta tuetaan. Tärkein asema on silti opettajien ammattitaidolla ja osaamisella, jossa Suomi onkin ollut edelläkävijä jo pitkään. Meillä opettajien korkea koulutustaso, osaaminen ja vastuu ovatkin vaikuttaneet siihen, että koulutusjärjestelmämme on yksi maailman parhaista. Myös koulujen digitalisaatiossa opettajien roolin ei pitäisi vähentyä, vaan tietotekniikan tulisi ennen kaikkea tukea opetusta. Opettajat ja heidän osaamisensa ovat edelleen avainasemassa digitalisaatioprosessissa.

Suomen koulutusjärjestelmä on yksi maailman parhaista. Oppilaille opetetaan jo pienestä lähtien tiedon kriittistä analysointia ja johtopäätösten tekemistä. Oppilaiden rooli ei meidän koulutusjärjestelmässämme ole vain tiedon passiivisena vastaanottajana vaan myös kriittisenä tarkastelijana. Nämä ovatkin juuri ensiarvoisen tärkeitä taitoja nykymaailmassa, jossa tietoa on pilvin pimein ja sen kriittisen analysoinnin ja arvioinnin tärkeys korostuu. Suomalaisen koulutusjärjestelmän voidaankin katsoa olevan edelläkävijä digitalisaatiossa ja 21. vuosisadan taitojen opettamisessa. Se on tuonut koulumaailmaan niin digitaalista oppimismateriaalia kuin myös erilaisia metodeja oppimisen pelillistämiseen. Lisäksi tieteellinen tutkimus digitalisaation oppimisen ongelmista on Suomessa hyvin pitkällä. Suomen kannattaakin ylläpitää edelläkävijän asemaansa koulutuksen digitalisaatiossa ja panostaa edelleen digitalisaation laajentamiseen kouluissa.

corporate-x