Koulutus

Yleinen /

Opiskelu Suomessa on monin tavoin helppoa. Nykyajan Suomessa opiskelu ja uuteen ammattiin kouluttautuminen on todella helppoa. Kenenkään ei tarvitse jäädä niin sanotusti tyhjän päälle opiskellessaan. Suomalainen koulutusjärjestelmä on laadukas ja sitä arvostetaan jopa ulkomailla.

Suomalainen esiopetus valmistaa perusopetukseen, jonka jälkeen toisen asteen koulutus valmistaa yleisesti peruskoulunsa päättäneen nuoren mukaan työelämän tuleviin haasteisiin. Nykyään yksi ammatti ei enää riitä kaikille, joten toisen asteen koulutuksessa on mukana kaiken ikäisiä opiskelijoita. Lukio-opintoja voi suorittaa esimerkiksi aikuislukioissa, jolloin voi valita yksittäisten kurssien suorittamisen tai opiskelemisen ylioppilastutkintoon asti.

Nykyään sekä lukio että ammatillinen tutkinto voivat avata oven yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Muita opiskelumahdollisuuksia ovat muun muassa perinteiset

kansanopistot, kansalaisopistot ja kesäyliopistot. Verkossa eli internetissä voi opiskella vaikka avoimen yliopiston tarjoamia opintokokonaisuuksia, joista saa opintopisteitä suorittaessaan tietyn opintokokonaisuuden valvotussa tentissä.

Opintojen rahoitus

Opiskeluun on saatavilla tukea ilman, että hankkii itselleen työpaikan opintojen ajaksi.

Kela tarjoaa opiskelun ajaksi tukijärjestelmän, joka kannattaa hyödyntää. Opintorahaan sisältyy joissakin tapauksissa opintorahan huoltajakorotus ja oppimateriaalilisä.

Opintolainaan kuuluu valtiontakaus, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi hakea lainaa omasta pankistaan, jossa hänellä on tili. Lainaa voi hakea myös muusta pankista perustamalla sinne tilin. Kela takaa lainan ja opiskelija maksaa sen valmistuttuaan takaisin. Opiskelija voi saada myös asumistukea ja toimeentulotukea välttämättömiin menoihinsa.

Koulutus ja usein myös ruokailu on maksutonta, minkä lisäksi opiskelija voi hakea valtion myöntämää opintotukea ja valtion tukemaa opintolainaa. Asumistukea on myös tarjolla silloin, kun opiskelija ei asu enää kotona, vaan on vuokrannut itselleen asunnon opintojen ajaksi.

Yrittäjyys kiehtoo nuoria

Suomessa on paljon yrittäjiä ja yrityksiä. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on todella paljon, ja nykyään on entistä helpompaa alkaa yrittäjäksi. Yritysmuotoja on useita ja yrityksen voi perustaa vaikka verkkoon. Verkkokaupat ovat erittäin suosittuja ja asiakkaita löytyy internetin ansiosta niin Suomesta kuin koko globaalista maailmasta. Jokaisen on hyvä tietää, että Gred-yrityslaina palvelee kaikkia yrittäjiä osoitteessa https://qred.com/fi/, jolloin yritystoimintaa aloittelevan uuden yrittäjän ei tarvitse muuta kuin valita haluamansa laina-aika ja -summa. Yrityslainaa on saatavilla kaikkiin yrityksen tarpeisiin ja lainaa voi hakea riippumatta siitä, kuinka kauan yritystoimintaa on harjoittanut.

Kevytyrittäjyys on erittäin suosittua

Freelancer-periaatteella työskentelevä henkilö voi nyt aloittaa toiminnan kevytyrittäjänä, joka on

vaivatonta ja helppoa. Työstä saatava palkka laskutetaan laskutuspalvelun kautta, joka hoitaa kaiken työntekijän puolesta. Laskutuspalvelu hoitaa siis käytännössä kaikki yrittäjälle kuuluvat työt.

Helppoa kuin mikä ja aikaa löytyy kaikkeen muuhun, kuten harrastuksiin ja vaikkapa lisäkoulutukseen.

Koulutus tuo hyvinvointia

Elinkustannukset kohoavat jatkuvasti ja palkat pysyvät silti ennallaan. Naisten saama palkka saattaa johtajatasolla olla pienempi kuin miehellä, vaikka tehdään samaa työtä. Mikä siis ratkaisuksi? Yleisesti on arveltu, että nykyajan naiset haluavat kouluttaa itseään enemmän kuin miehet, mutta kysymys on usein vain sukupuolten välisestä keskiarvosta, eli miehet suorittavat esimerkiksi ylempiä korkeakoulututkintoja siinä kuin naisetkin. Miehet suuntautuvat usein teknisille aloille, kun taas naiset hoiva- ja opetustyöhön. Pitää muistaa kuitenkin, että kaikissa ammateissa työskentelee nykyään sekä miehiä että naisia alasta riippumatta, mikä on suuri rikkaus yhteiskunnalle. Kouluttautuminen siis kannattaa aina.

corporate-x