Miksi kouluissa tulisi opettaa enemmän oman talouden hallintaa?

Yleinen /

Oman talouden hallinta on taito, joka jokaisen kansalaisen tulisi oppia jo nuoresta pitäen. Päivittäisen rahankäytön hallinnassa tarvitaan paljon erilaisia tietoja ja taitoja, jotka nuorille suomalaisille tulisi opettaa jo koulussa.

Taloustaidot kriisissä

Tutkimusten mukaan oman talouden hallinta ei ole kunnossa monen suomalaisen nuoren kodissa. Erot nousevat esille erityisesti silloin, kun hyvätuloisia perheitä verrataan pienipalkkaisiin perheisiin. Hyvin tienaavissa perheissä vanhemmat puhuvat useammin lastensa kanssa rahasta ja nuoret oppivat ymmärtämään enemmän rahan merkitystä oman talouden kannalta. Pienipalkkaisissa perheissä raha taas on usein kielletty puheenaihe, jopa tabu, josta ei koskaan keskustella. Yksistään näiden yhteiskunnallisten erojen takia instituutiot, joiden tulisi ottaa vastuu suomalaisten nuorten oman talouden hallinnan opettamisesta ovat nimenomaan koulut.

Myös nuoret näkevät, että taloustaitoja ei opeteta kouluissa riittävästi ja että tukea jopa arkisten raha-asioiden hoitoon tarvitaan enemmän sekä vanhempien että koulujen tasolla. Taloustaitojen merkityksestä on puhuttu viime vuosina yhteiskunnassa paljon ja syy tähän on pätevä. Digitalisoituvassa maailmassa yhä nuorempien taloustaitojen hallinta korostuu entisestään, sillä nämä taidot seuraavat nuoria myös aikuiselämään. Ylivelkaantuneet tai ulosottoon joutuneet suomalaiset kuluttavat resursseja ja tästä syystä taloustaitojen oppiminen jo kouluiässä vahvistaisi myös koko yhteiskuntaa.

Miksi talousasioista kannattaa ja tulee puhua?

Raha on Suomessa edelleen tabu. Kaverilta ei udella, kuinka paljon hän tienaa, eikä vanhemmalta pyydetä apua, kun tili häämöttää tyhjyyttään. Monet nuoret kaatuvatkin rahavaikeuksissa pikavippien ja korkeakorkoisten lainojen syvään kuiluun, josta on haastavaa päästä pois.

Monelle nuorelle esimerkiksi korkoa korolle -ilmiön ymmärtäminen, sijoitusmaailma tai lainojen vertailu tuntuvat olevan vielä varsin tuntemattomia konsepteja. Säästäminen ja sijoittaminen ovat molemmat kaksi taloustaitojen kannalta erittäin tärkeää asiaa, joista tulisi puhua jo yläkoululaisten kanssa. Lisäksi lainojen vertailun merkityksen ymmärtäminen auttaisi nuorisoa käsittämään, millä eri tavoin lainojen kuluissa voi säästää. Tämä ilmiö korostuu erityisesti silloin, kun ensimmäinen asuntolaina tulee ajankohtaiseksi, sillä esimerkiksi verkossa toimivien ilmaisten lainojen vertailupalveluiden avulla monet voivat säästää asuntolainan koroissa ja kuluissa useita tuhansia euroja.

Omista rahahuolista puhuminen voi myös parantaa nuoren taloustaitoja, sillä tieto siitä, että monet muut elävät täysin samankaltaisia ongelmia, voi helpottaa omaa oloa. Avoimempi raha-asioista puhuminen tulisi aloittaa jo kouluissa, jolloin nuoret ymmärtävät ottaa asian esille jo ennen, kuin talousvaikeudet ehtivät kasvaa liian suuriksi. Näin tunne siitä, että oman ongelman kanssa ei olla yksin, motivoi nuorta hakemaan ja löytämään erilaisia keinoja tilanteen helpottamiseksi.

corporate-x