Naisistuminen muuttanut yliopistoja

Selkeä muutos yliopistojen arjessa on ollut se, että naiset ovat rynnineet joukolla yliopistojen käytäville. Tällä on monia seurauksia ja käytännön asioita, joihin on täytynyt löytää ratkaisuja.

Naisten aseman vaikutus

Tänä päivänä nuoren mahdollisuuksiin pärjätä yliopistossa vaikuttaa joidenkin tutkimusten mukaan erityisesti äidin koulutustaso. Artikkelissa kuvataan tätä kierrettä ansiokkaasti.

Yliopistot ovat naisistuneet. Tämä on johtanut uudenlaiseen ilmapiiriin. Kun aikoinaan yliopistouralle lähteneet naiset saivat ponnistella ja pärjätä kaikin keinoin, nyt säädetään koko ajan erilaisia lakeja, jotka mahdollistavat naisten opiskelemista. Lakisyytösten kultamaassa, Yhdysvalloissa, tämä on mennyt äärimmilleen. Miesprofessorit vaativat miespuolisia assistenttejaan olemaan joka kerta paikalla, kun nuori naisopiskelija tulee huoneeseen vaikkapa tapaamisaikana. Tämä on varotoimenpide, jolla halutaan estää, etteivät nuoret naisopiskelijat pääse syyttämään seksuaalisesta ahdistelusta. Toisaalta se ehkäisee epämiellyttäviä ja kenties ylistepääsemättömän vaikeita tilanteita. USA:ssa, jossa vanhemmat usein rahoittavat kallista opiskelua, saattaa johtaa siihen, että nuori tyttö lupaa ”tehdä mitä tahansa” päästäkseen tentistä läpi. Jos professori lankesi houkutukseen, hän saattoi joutua kiristyksen uhriksi. Toisaalta tytön torjuminen saattoi johtaa perättömään syytteeseen seksuaalisesta ahdistelusta.

Suomessa ei ole sellaista perinnettä, että jopa ihaillaan jos joku onnistuu syyttämään professoria tai yliopistoa jostakin ja saa suuren summan rahaa lakituvan kautta. Joka tapauksessa seksuaaliseeen ehdisteluun littyviä säännöksiä on kiristetty viimeisten 20 vuoden aikana huomattavasti vaikkapa 1980-luvusta.

Huhupuheiden mukaan naisopiskelijoilla ja nuoremmilla assistenteilla tai jatko-opiskelijoilla oli aikoinaan erilaisia suhteita. Jatko-opiskelija saattoi pokata itselleen omasta opiskelijastaan tyttöystävän, joka kirjoitti puhtaaksi tutkielmaa. Silloin ei operoitu tietokoneilla, vaan teksti oli naputeltava puhtaaksi kirjoituskoneella. Vastapalveluksena hän saattoi ohjata tyttöä opiskelujen edetessä. Tänä päivänä opetustehtäviä hoitavan nuorenkin luennoitsijan muodostamia suhteita opiskelijatyttöjen kanssa katsotaan enemmän vinoon. Asiassa nähdään nykyisin jonkinlaista valta-aseman väärinkäyttöä. Toki yliopistoihin menevät tytöt ovat jo täysi-ikäisiä. Nykyisenä Me too- aikakautena monet ovat julkisestikin muistelleet kokemiaan ahdistelutapauksia, vaikka ne siihen aikaan koettiin suhteellisen tavanomaisiksi asioiksi.

Naiset eivät löydä itselleen koulutettuja puolisoita

Perinteinen malli, että nainen saisi itselleen tasavertaisen puolison, alkaa olla kadonnut tämän prosessin myötä. Yliopistoissa tutustuttiin ennen ja jopa valitiin puolisot itselleen. Tänä päivänä tilanne on mutkistunut. Yliopistoissa on naisenemmistö. Olisi hienoa saada opettajaksi opiskelevalle naiselle vaikkapa lääkäri puolisoksi. Tämän lisäksi kaikki yliopistossa opiskelevat miehet eivät pariudu ollenkaan tai eivät ota omaa koulutustaan vastaavaa naista puolisokseen.

Kaikenlaiset vaihtoehtoiset perhemuodot alkavat vallata alaa yhteiskunnassa. Osa naisista uhraa uralleen tai hakee ulkomailta puolison itselleen. Monet myös jäävät vaihto-opiskeluvuosiensa mukana ulkomaille. Yhteiskunnassa suunnataan varoja uudenlaiseen naistutkimukseen. Siinä palvellaan uuteen tilanteeseen ajautuneita naisia.

corporate-x