Vaihto-ohjelmat ja niiden myötä syntyneet avioliitot

Vaihtoon lähteminen merkitsee osalle sitä, että matkaan tarttuu puoliso tai sitten puolison takia jäädään vaihtomaahan. Samalla tavalla Suomeen vaihto-ohjelman kautta tai muuten opiskelemaan tulleet löytävät usein puolison Suomesta.

Mikä saa rakastumaan maailmalla?

Kun nuori ihminen lähtee vieraaseen ympäristöön. Sen vuoksi hänet valtaa yksinäisyyden tunne. Perheen kanssa voidaan pitää yhteyttä ja osalla on jopa poika- tai tyttöystävä Suomessa. Tästäkin huolimatta kuukausien aikana tapahtuu etääntymistä ja ihminen alkaa sopeutua paikalliseen elämään.

Toisaalta eksoottisuus kiehtoo ihmisiä. Monella ihmisellä on erinäisiä salaisuuksia. Voi olla erikoinen sukunimi tai jotain häpeää aiheuttavia tekijöitä – isän alkoholismia jne. Tästä syystä tutustuminen vieraalla maaperällä ja jopa halukkuus jäädä Suomen ulkopuolelle voi osalla lähteä tuon tapaisista tekijöistä. Saattaapa olla, että nuori kokee tulevan puolisonsa perheen olevan idyllinen. Juuri jotain sellaista josta hän on itse jäänyt paitsi.

Usein saattaa olla jopa niin, että jonkinlaiseksi hissukaksi jäänyt tyttö saakin huomiota vaalean ihonvärinsä takia ja hänen itsetuntonsa nousee vieraassa maassa. Suomi on aina latistanut hänen mahdollisuuksiaan puhjeta kukkaan. Hän voi yhtäkkiä kokea olevansa erityisen kaunis tummahiuksisten seurassa. Monesti kohtaamisissa on kaksi vieraalla maaperällä olevaa. Pariskuntia muodostuu helposti eri maalaisten vaihto-opiskelijoiden kesken. He liikkuvat usein samoissa porukoissa ja oppivat uudesta maasta yhdessä.

Aina ei romantiikan kanssa onnistuta. Kaikki eivät vieraassa kulttuurissa osaa nähdä vaaran merkkejä ajoissa. Jopa raiskaukset ovat mahdollsia vääränlaisten kulttuuristen viestien keskellä

corporate-x